POWERMAN – Arkusz kalkulacyjny AsciiDoc

Arkusz kalkulacyjny AsciiDoc

Orginalny dokument – http://powerman.name/doc/asciidoc

Alex Efros
<[email protected]>
wersja 2.2.2

Streszczenie

To jest arkusz kalkulacyjny dla AsciiDoc – skryptu “Generowanie dokumentów w oparciu o tekst”. Arkusz kalkulacyjny dostępny dla różnych wersji AsciiDoc (z powodu pewnych zmian składni znaczników) i przy użyciu różnych stylów CSS. Oto lista ze wszystkimi dostępnymi cheatsheets dla różnych wersji AsciiDoc i używanie różnych stylów css (w tym GitHub).

Ten arkusz kalkulacyjny jest dla AsciiDoc 8.6.9, używając domyślnego css.

Nagłówek dokumentu

Główny nagłówek
===========
Opcjonalna nazwa autora <[email protected]>
Opcjonalna wersja, Opcjonalna data
:Author:  AlternativeWayToSetOptional Imię autora
:Email:   <[email protected]>
:Date:   AlternativeWayToSetOptional Data
:Revision: AlternativeWayToSetOptional Wersja

Atrybuty

Istnieje wiele predefiniowanych atrybutów w AsciiDoc, plus możesz dodać własne. Aby uzyskać wartość atrybutu, użyj składni {nazwaatrybutu}.

Autor jest {author}

Wersja jest {revision}

Autor jest Alex Efros

Wersja jest is 2.2.2

:My name: Alex Efros
Nazywam się {myname}

Nazywam się Alex Efros

Linia
ze złym atrybutem {qwe} będzie
usunięta

Linia usunięta

Escaped: \{qwe} i +++{qwe}+++

Escaped: {qwe} i {qwe}

Nagłówki

Poziom 1
-------
Tekst.

Poziom 2
~~~~~~~
Tekst.

Poziom 3
^^^^^^^
Tekst.

Poziom 4
+++++++
Tekst.

Poziom 1

Tekst.

Poziom 2

Tekst.

Poziom 3

Tekst.

Poziom 4

Tekst.

== Poziom 1
Tekst.

=== Poziom 2
Tekst.

==== Poziom 3
Tekst.

===== Poziom 4
Tekst.

Poziom 1

Tekst.

Poziom 2

Tekst.

Poziom 3

Tekst.

Poziom 4

Tekst.

Akapity

.Opcjonalny tytuł

Zwykły
ustęp.
Opcjonalny tytuł

Zwykły ustęp.

.Opcjonalny tytuł

 Literalny akapit.
   Musi być wcięty.
Opcjonalny tytuł
Literalny akapit.
   Musi być wcięty.
.Opcjonalny tytuł

[source,perl]
die 'connect: '.$dbh->errstr;

Nie kod w następnym akapicie.
Opcjonalny tytuł
die 'connect: '.$dbh->errstr;

Nie kod w następnym akapicie.

.Opcjonalny tytuł
NOTE: To jest przykład
       nota jednego akapitu.
Note
Opcjonalny tytuł

To jest przykład
nota jednego akapitu.

.Opcjonalny tytuł
[NOTE]
To jest przykład
       nota jednego akapitu.
Note
Opcjonalny tytuł

To jest przykład
nota jednego akapitu.

TIP: Wskazówka.
Tip Wskazówka.
IMPORTANT: Ważny.
Important Ważny.
WARNING: Ostrzeżenie.
Warning Ostrzeżenie.
CAUTION: Uwaga.
Caution Uwaga.

Bloki

.Opcjonalny tytuł
----
*Lista* Blok

Używaj: kodów lub list plików
----
Opcjonalny tytuł
*Lista* Blok

Używaj: kodów lub list plików
.Opcjonalny tytuł
[source,perl]
----
# *Źródło* blok
# Użyj: podświetl listę kodów
# (require `source-highlight` or `pygmentize`)
use DBI;
my $dbh = DBI->connect('...',$u,$p)
  or die "connect: $dbh->errstr";
----
Opcjonalny tytuł
# *Źródło* blok
# Użyj: podświetl listę kodów
# (require `source-highlight` or `pygmentize`)
use DBI;
my $dbh = DBI->connect('...',$u,$p)
  or die "connect: $dbh->errstr";
.Opcjonalny tytuł
****
*Pasek boczny* blok

Użyj: notatki na pasku bocznym :)
****
Opcjonalny tytuł

Pasek boczny blok

Użyj: notatki na pasku bocznym :)

.Opcjonalny tytuł
==========================
*Przykład* blok

Użyj: przykłady :)

Domyślny podpis "Przykład:"
można zmienić za pomocą

 

przed blokiem przykładowym.
==========================
Example 1. Opcjonalny tytuł

Przykład blok

Użyj: przykłady :)

Domyślny podpis “Przykład:”
można zmienić za pomocą

przed blokiem przykładowym.

.Opcjonalny tytuł
[NOTE]
===============================
*NOTA* blok

Użyj: notatki z wieloma akapitami.
===============================
Note
Opcjonalny tytuł

NOTA blok

Użyj: notatki z wieloma akapitami.

////
*Comment* blok

Użyj: ukryj komentarze
////
++++
*Przejść przez* Blok
<p>
Użyj: znaczniki specyficzne dla backendu, takie jak
<table border="1">
<tr><td>1<td>2
</table>
++++
*Przejść przez* Blok

Użyj: znaczniki specyficzne dla backendu, takie jak

1 2
 .Opcjonalny tytuł
 ....
 *Dosłowny* Blok

 Użyj: obejście, gdy jest dosłowne akapit (wcięty) jak
  1. Pierwszy.
  2. Drugi.
 niepoprawnie przetworzone jako lista.
 ....
Opcjonalny tytuł
*Dosłowny* Blok

Użyj: obejście, gdy jest dosłowne akapit (wcięty) jak
 1. Pierwszy.
 2. Drugi.
niepoprawnie przetworzone jako lista.
.Opcjonalny tytuł
[quote, cite author, cite source]
____
*Cytować* Blok

Użyj: cytuj kogoś
____
Opcjonalny tytuł

Cytować Blok

Użyj: cytuj kogoś

cite source
— cite author

Tekst

forced +
line break

wymuszony
przerwanie linii

normalny, _kursywa_, *pogrubienie*, +mono+.

``podwójnie cytowany'', `pojedynczy cytowany'.

normalny, ^indeks gowny^, ~indeks dolny~.

normalny, kursywa, pogrubieniemono.

“podwójnie cytowany”, ‘pojedynczy cytowany’.

normalny, indeks gownyindeks dolny.

Komenda: `ls -al`

+mono *pogrubienie*+

`przejść przez *pogrubienie*`

Komenda: ls -al

mono pogrubienie

przejść przez *pogrubienie*

Ścieżka: '/część/plikz.txt', '.b'

Ścieżka: /część/plikz.txt.b

[red]#czerwony tekst# [yellow-background]#na żółto#
[big]#duży# [red yellow-background big]*wszystko pogrubione*

czerwony tekst na żółto duży wszystko pogrubione

Chars: n__i__**b**++m++[red]##r##

Chars: nibmr

// Comment
(C) (R) (TM) -- ... -> <- => <= &#182;

© ® ™ — … → ← ⇒ ⇐ ¶

''''

Escaped:
\_kursywa_, +++_kursywa_+++,
t\__e__st, +++t__e__st+++,
+++<b>pogrubienie</b>+++, $$<b>normalny</b>$$
\&#182;
\`nie pojedynczy cytowany'
\`\`nie podwójnie cytowane''

Escaped: _kursywa_, _kursywa_, t__e__st, t__e__st, pogrubienie
, <b>normalny</b> &#182; `nie pojedynczy cytowany’ ` `nie podwójnie cytowane”

Jeśli potrzebujesz spacji w adresie URL / ścieżce, powinieneś zamienić go na% 20.

[[anchor-1]]
Paragraph or block 1.

anchor:anchor-2[]
Paragraph or block 2.

<<Kotwica-1>>,
<<Kotwica-1,Pierwsza Kotwica>>,
xref:Kotwica-2[],
xref:Kotwica-2[Druga Kotwica].

Akapit lub blok 1

Akapit lub blok 2.

link:asciidoc[Ten dokument]
link:asciidoc.html[]
link:/index.html[Katalog główny witryny]
http://google.com
http://google.com[Google Search]
mailto:[email protected][email admin]
Pierwszy dom
image:images/icons/home.png[]
, drugi dom
image:images/icons/home.png[Alt text]
.

.Zablokuj obraz
image::images/icons/home.png[]
image::images/icons/home.png[Alt text]

.TMiniatura połączona z pełnym obrazem
image:/images/font/640-screen2.gif[
"My screenshot",width=128,
link="/images/font/640-screen2.gif"]

Pierwszy dom images/icons/home.png , drugi dom Alt text .

images/icons/home.png
Figure 1. Zablokuj obraz
Alt text
Miniatura połączona z pełnym obrazem

My screenshot

Oto przykład jak pliki
mogą być uwzględnione.
To jest skomentowane, ponieważ
nie ma takich plików. :)

// include::footer.txt[]

// [source,perl]
// ----
// include::script.pl[]
// ----

Oto przykład jak pliki
mogą być uwzględnione. To jest skomentowane, ponieważ
nie ma takich plików. 🙂

Lists

.Wypunktowane
* punkt
* punkt
 - punkt
 - punkt
* punkt
** punkt
** punkt
*** punkt
*** punkt
**** punkt
**** punkt
***** punkt
***** punkt
**** punkt
*** punkt
** punkt
* punkt
Wypunktowane
 • punkt
 • punkt
  • punkt
  • punkt
 • punkt
  • punkt
  • punkt
   • punkt
   • punkt
    • punkt
    • punkt
     • punkt
     • punkt
    • punkt
   • punkt
  • punkt
 • punkt
.Wypunktowane2
- punkt
 * punkt
Wypunktowane 2
 • punkt
  • punkt
.Uporządkowana
. cyfra
. cyfra
 .. litera
 .. litera
. cyfra
.. mała litera
.. mała litera
... mała rzymska liczba
... mała rzymska liczba
.... duża litera
.... duża litera
..... duża rzymska liczba
..... duża rzymska liczba
.... duża litera
... mała rzymska liczba
.. mała litera
. cyfra
Uporządkowana
 1. cyfra
 2. cyfra
  1. litera
  2. litera
 3. cyfra
  1. mała litera
  2. mała litera
   1. mała rzymska liczba
   2. mała rzymska liczba
    1. duża litera
    2. duża litera
     1. duża rzymska liczba
     2. duża rzymska liczba
    3. duża litera
   3. mała rzymska liczba
  3. mała litera
 4. cyfra
.Uporządkowana 2
a. litera
b. litera
  .. litera2
  .. litera2
    . liczba
    . liczba
      1. liczba2
      2. liczba2
      3. liczba2
      4. liczba2
    . liczba
  .. litera2
c. litera
Uporządkowana 2
 1. litera
 2. litera
  1. litera2
  2. litera2
   1. liczba
   2. liczba
    1. liczba2
    2. liczba2
    3. liczba2
    4. liczba2
   3. liczba
  3. litera2
 3. litera
.Oznaczona
Określenie 1::
  Definicja 1
Określenie 2::
  Definicja 2
  Określenie 2.1;;
    Definicja 2.1
  Określenie 2.2;;
    Definicja 2.2
Określenie 3::
  Definicja 3
Określenie 4:: Definicja 4
Określenie 4.1::: Definicja 4.1
Określenie 4.2::: Definicja 4.2
Określenie 4.2.1:::: Definicja 4.2.1
Określenie 4.2.2:::: Definicja 4.2.2
Określenie 4.3::: Definicja 4.3
Określenie 5:: Definicja 5
Oznaczona
Określenie 1
Definicja 1
Określenie 2
Definicja 2

Określenie 2.1
Definicja 2.1
Określenie  2.2
Definicja 2.2
Określenie 3
Definicja 3
Określenie  4
Definicja 4

Określenie 4.1
Definicja 4.1
Określenie 4.2
Definicja 4.2

Określenie 4.2.1
Definicja 4.2.1
Określenie 4.2.2
Definicja 4.2.2
Określenie 4.3
Definicja 4.3
Określenie 5
Definicja 5
.Oznaczona 2
Określenie 1;;
  Definicja 1
  Określenie 1.1::
    Definicja 1.1
Oznaczona 2
Określenie 1
Definicja 1

Określenie 1.1
Definicja 1.1
[horizontal]
.Oznaczone poziomo
Określenie 1:: Definicja 1
Określenie 2:: Definicja 2
[horizontal]
  Określenie 2.1;;
    Definicja 2.1
  Określenie 2.2;;
    Definicja 2.2
Określenie 3::
  Definicja 3
Określenie 4:: Definicja 4
[horizontal]
Określenie 4.1::: Definicja 4.1
Określenie 4.2::: Definicja 4.2
[horizontal]
Określenie 4.2.1:::: Definicja 4.2.1
Określenie 4.2.2:::: Definicja 4.2.2
Określenie 4.3::: Definicja 4.3
Określenie 5:: Definicja 5
Oznaczone poziomo
Określenie 1 Definicja 1
Określenie 2 Definicja 2

Określenie 2.1 Definicja 2.1
Określenie 2.2 Definicja 2.2
Określenie 3 Definicja 3
Określenie 4 Definicja 4

Określenie 4.1 Definicja 4.1
Określenie 4.2 Definicja 4.2

Określenie 4.2.1 Definicja 4.2.1
Określenie 4.2.2 Definicja 4.2.2
Określenie 4.3 Definicja 4.3
Określenie 5 Definicja 5
[qanda]
.Q&A
Pytanie 1::
  Odpowiedź 1
Pytanie 2:: Odpowiedź 2
Q&A
 1. Pytanie 1
  Odpowiedź
   1
 2. Pytanie 2
  Odpowiedź
   2
.Wcięcie jest opcjonalne
- punkt
  * inny punkt
    1. liczba
    . znowu liczba
      a. litera
      .. znowu litera

.. litera
. liczba

* punkt
- punkt
Wcięcie jest opcjonalne
 • punkt
  • inny punkt
   1. liczba
    1. znowu liczba
     1. litera
      1. znowu litera
      2. litera
    2. liczba
  • punkt
 • punkt
.Podziel dwie listy
. liczba
. liczba

Niezależna lista przerw w akapicie.

. liczba

.Również lista przerw między nagłówkami
. liczba

--
. Lista również blokuj listę granic listy
. liczba
. liczba
--

--
. liczba
. liczba
--
Podziel dwie listy
 1. liczba
 2. liczba

Niezależna lista przerw w akapicie.

 1. liczba
Również lista przerw między nagłówkami
 1. liczba
 1. Lista również blokuj listę granic listy
 2. liczba
 3. liczba
 1. liczba
 2. liczba
.Kontynuacja
- punkt
kontynuacja
. liczba
 kontynuacja
* punkt 

 dosłowna kontynuacja

.. litera
+
Nie dosłowna kontynuacja.
+
----
każdy blok może być

na liście
----
+
Ostatnia kontynuacja.
Kontynuacja
 • punkt kontynuacja
  1. liczba kontynuacja
   • punkt
    dosłowna kontynuacja
    1. litera

     Nie dosłowna kontynuacja.

     każdy blok może być
     
     na liście
     

     Ostatnia kontynuacja.

.Blok listy pozwala na dodanie do listy
- punkt
 * punkt
+
--
  - punkt
   * punkt
--
 * punkt
- punkt
 . liczba
  .. litera
+
--
   . liczba
    .. litera
--
  .. litera
 . liczba
Blok listy pozwala na dodanie do listy
 • punkt
  • punkt
   • punkt
   • punkt
  • punkt
 • punkt
  1. liczba
   1. litera
    1. liczba
    1. litera
   2. litera
  2. liczba

Tabele

Możesz wypełnić tabelę z pliku CSV za pomocą include :: macros wewnątrz tabeli.

.Przykładowa tabela
[options="header,footer"]
|=======================
|Kolumna 1|Kolumna 2   |Kolumna 3
|1  |Przedmiot 1   |a
|2  |Przedmiot 2   |b
|3  |Przedmiot 3   |c
|6  |Trzy przedmioty|d
|=======================
Tabela 1. Przykładowa tabela
Kolumna 1 Kolumna 2 Kolumna 3

6

Trzy przedmioty

d

1

Przedmiot 1

a

2

Przedmiot 2

b

3

Przedmiot 3

c

.Dane CSV, 15% każda kolumna
[format="csv",width="60%",cols="4"]
[frame="topbot",grid="none"]
|======
1,2,3,4
a,b,c,d
A,B,C,D
|======
Tabela 2. Dane CSV, 15% każda kolumna

1

2

3

4

a

b

c

d

A

B

C

D

[grid="rows",format="csv"]
[options="header",cols="^,<,<s,<,>m"]
|===========================
ID,Imię,Nazwisko,Adres,Telefon
1,Vasya,Pupkin,London,+123
2,X,Y,"A,B",45678
|===========================
ID Imię Nazwisko Adres Telefon

1

Vasya

Pupkin

London

+123

2

X

Y

A,B

45678

.Komórki wieloliniowe, rozpiętość rzędów / kolców
|====
|Data |Trwanie |Średnie HR |Uwagi

|22-Aug-08 .2+^.^|10:24 | 157 |
Opracowałem MSHR (maksymalne tętno podtrzymujące), intensywnie ćwicząc w tym przedziale czasowym.

|22-Aug-08 | 152 |
Back-to-back z poprzednim interwałem.

|24-Aug-08 3+^|Żadene

|====
Table 3. Komórki wieloliniowe, rozpiętość rzędów / kolców

Data

Trwanie

Średnie HR

Uwagi

22-Aug-08

10:24

157

Opracowałem MSHR (maksymalne tętno podtrzymujące), intensywnie ćwicząc w tym przedziale czasowym.

22-Aug-08

152

Back-to-back z poprzednim interwałem.

24-Aug-08

Żaden